? Uddrag fra Tanker ved Dronning Caroline Mathildes Bortreyse fra Dannemark til Zelle i det Hannoverske.

Gid ey allene vi, men sildig Efterslægt Bestandig ham maae see i Himlens Varetægt.