? Uddrag fra Tanker fra Kiøbenhavn til Cronborg.

I Gierning vise, at vi meente Dig ey ilde Men Dig og Kongen vel i alle Handlinger. Lev vel Mathilde! saa Dig ønskes af