? Uddrag fra Tanker fra Kiøbenhavn til Cronborg.

Som Børn vi giorde alt hvad Du os bød