? Uddrag fra Tanker fra Kiøbenhavn til Cronborg.

At giemme Dronningen —- ja meer at see