? Uddrag fra Tanker fra Kiøbenhavn til Cronborg.

Thi som jeg haver hørt, saa har Hun alt faat Smag