? Uddrag fra Tanker fra Kiøbenhavn til Cronborg.

Men vogt dig, at Hun ey at gaae fra dig