? Uddrag fra Tanker fra Kiøbenhavn til Cronborg.

Din Lyst og Munterhed, Dit Kierlighedens