? Uddrag fra Tanker fra Kiøbenhavn til Cronborg.

Paa Cronborg — ja man spaaer: Du kommer ey tilbage,