? Uddrag fra Tanker fra Kiøbenhavn til Cronborg.

Og Kierlighed var Skyld, Du maatte reyse