? Uddrag fra Tanker fra Kiøbenhavn til Cronborg.

Fordi Du hialp dem til Naturens søde