? Uddrag fra Tanker fra Kiøbenhavn til Cronborg.

2. Du vor Mathilde var saa kierlig og saa sød, De store med de smaae saa let Dit Venskab