Haslaker, Nordmand Uddrag fra Den Kongelige Liv-Vagts Lykønskning til Kongen paa hans Fødsels-Dag den 29. Jan. 1772. Paa samtliges Vegne allerunderdanigst indsendt fra HASLAKER, Nordmand.

Kom! Alle I med mig, skal til vor Fader gaae. Paa denne Glædes Dag vi Ham lykønske maae.