Haslaker, Nordmand Uddrag fra Den Kongelige Liv-Vagts Lykønskning til Kongen paa hans Fødsels-Dag den 29. Jan. 1772. Paa samtliges Vegne allerunderdanigst indsendt fra HASLAKER, Nordmand.

Af Kierlighed til Ham vort Hierte staaer i Lue.@Vi alle som een Mand, for Kongen, Landet staaer, Saa længe Blodet i vor Norske Aarer gaaer.