Haslaker, Nordmand Uddrag fra Den Kongelige Liv-Vagts Lykønskning til Kongen paa hans Fødsels-Dag den 29. Jan. 1772. Paa samtliges Vegne allerunderdanigst indsendt fra HASLAKER, Nordmand.

En Dag, da Fader gaaer nu ind i et nye Aar, En Dag! lyksalig Dag! som os alt Gode spaaer.