? Uddrag fra Tanker til at synge til Kongens høye Fødselsdag den 29 Januarii 1772. af troe Undersaatter. Melodien kan være: Min Philander Tiden minder.

Efterdags som stedse hidindtil! De skal alle staae til Stamme, Som med List og Bold det skade vil.