? Uddrag fra Tanker til at synge til Kongens høye Fødselsdag den 29 Januarii 1772. af troe Undersaatter. Melodien kan være: Min Philander Tiden minder.

En Ugudelig skal blive Ransoning for den Retfærdige; og den Trædske for den Oprigtige.