? Uddrag fra Tanker til at synge til Kongens høye Fødselsdag den 29 Januarii 1772. af troe Undersaatter. Melodien kan være: Min Philander Tiden minder.

Psal. 121, 2. Min Hielp kommer fra Herren som giorde Himmelen og Jorden.