? Uddrag fra Tanker til at synge til Kongens høye Fødselsdag den 29 Januarii 1772. af troe Undersaatter. Melodien kan være: Min Philander Tiden minder.

Stor blant store Kongers Sønner Han optage Folkets Bønner Til Velsignelse heroven fra!