? Uddrag fra Tanker til at synge til Kongens høye Fødselsdag den 29 Januarii 1772. af troe Undersaatter. Melodien kan være: Min Philander Tiden minder.

Dronning Esther frelser sit og Fol- kets Liv, ved sin Indgang til Kongen, og Forestilling for ham.