? Uddrag fra Tanker til at synge til Kongens høye Fødselsdag den 29 Januarii 1772. af troe Undersaatter. Melodien kan være: Min Philander Tiden minder.

Giver nu Eders Hierte og Eders Siel, til at søge Herren Eders Gud.