? Uddrag fra Nye- og Siælebodernes samt Wartovs Matroners retmæssige og ivrige Harme over Greverne Struensee og Brandt og deres Complot, samt alle deres Vota samlede til at fælde Dom over dem.

Og skiere af Munden hans Tunge. Den Falkenschiold med Og Brandt al Fortred De ønske, tillige med andre.