? Uddrag fra Nye- og Siælebodernes samt Wartovs Matroners retmæssige og ivrige Harme over Greverne Struensee og Brandt og deres Complot, samt alle deres Vota samlede til at fælde Dom over dem.

Judithe (fra Vartov) hun stønnede ud Stakaandet, at aldrig hun kiendte Saadan en Mand, som sig turde giøre