? Uddrag fra Nye- og Siælebodernes samt Wartovs Matroners retmæssige og ivrige Harme over Greverne Struensee og Brandt og deres Complot, samt alle deres Vota samlede til at fælde Dom over dem.

Saa mødig med Krammen at sælge, Begyndte at tale om selvsamme Ting, For Taarer hun knap kunde svælge. Hun soer paa sin Siel,