? Uddrag fra Nye- og Siælebodernes samt Wartovs Matroners retmæssige og ivrige Harme over Greverne Struensee og Brandt og deres Complot, samt alle deres Vota samlede til at fælde Dom over dem.

Ellen Jensens, som fyldte 70ve Aar, Hun soer, at hun aldrig sligt hørte; Hun fældte derover saa mangen en Taar, Som viiste, at Hiertet det rørte.