? Uddrag fra Vartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af den 17 Januarii 1772,

Før du faaer taget Loth ved Haand, Saa gaaer det og med Kiøbenhavn, Gud vær vor Hielp i Jesu Navn