? Uddrag fra Vartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af den 17 Januarii 1772,

Gud giv Kong Christian langt Liv, Vor Stendrup bør vi skiønne paa,