? Uddrag fra Vartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af den 17 Januarii 1772,

Tilbage, som vi før har havt,