? Uddrag fra Vartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af den 17 Januarii 1772,

7 12. Saa vilde vi os glæde I denne Jammersdal, Med Bøielse tilbede Tre-enig Gud i Tal, Mens naar vi kommer hiem, Guds Lam skal have Ære, Ved ham vi frelste ere, Vor Sang faaer bedre Klem. Den Nittende jeg aldrig glemmer, Vor Moder med sine to Sønner Udi Slotskirken kommer frem,