? Uddrag fra Vartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af den 17 Januarii 1772,

Og hisset Ærens Krone Du ham af Naade giv.