? Uddrag fra Vartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af den 17 Januarii 1772,

Lad ham i Naadens Tid Sig bøie for din Trone,