? Uddrag fra Vartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af den 17 Januarii 1772,

Tak for vor Juliane, Du selv Prints Fridrich danne Efter dit eget Sind.