? Uddrag fra Vartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af den 17 Januarii 1772,

Fik blodig Hug og Slag, Din Fader at forsone,