? Uddrag fra Vartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af den 17 Januarii 1772,

Beskiæmmes ved dit Ord, Lad Achitophels Raad Ei meere os besvære,