? Uddrag fra Vartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af den 17 Januarii 1772,

Samt Pharisæers Blod, Selv vilde aabenbare