? Uddrag fra Vartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af den 17 Januarii 1772,

Og Daabens Vand aftvetter Den gamle Adams Pletter, Til Synds Forladelse.