? Uddrag fra Vartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af den 17 Januarii 1772,

Gid han din Stie maa lære, Saa faaer du Lov og Ære Udaf din Kirkebrud.