? Uddrag fra Vartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af den 17 Januarii 1772,

5. Dit Naade-Scepter sende Vor Konge ved din Haand, Hans Hierte til dig vende,