? Uddrag fra Vartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af den 17 Januarii 1772,

Maa Satan flye med Skamme, Naar Troens Hielm og Sværd, Dit dyre Korsens Ord,