? Uddrag fra Vartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af den 17 Januarii 1772,

Naar du din Seiersfane Opsvinger for din Hær,