? Uddrag fra Vartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af den 17 Januarii 1772,

Og staae mod ham i Krig, Du al hans ganske Hær Ved Ordets Lys og Lue Nedtrykke, underkue,