? Uddrag fra Vartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af den 17 Januarii 1772,

For Guds Barmhjertighed mod Kongen og Rigerne, i Særdeleshed bør vi i dette Hospital at skiønne paa, at vi beholdt den gamle gode Indretning. Gud være Lov, at Rovfuglene ei fik fat paa os; det er bedrøveligt, hvor de har faaet Kløerne ind, Gud give os gode Overhoveder, som vi har Forstander, saa skeer vi ingen Uret.