? Uddrag fra Hiertelig Taksigelse til det Guddommelige Forsyn Over Vores Allernaadigste Konges og Herres Christian den Syvendes Frelse, i Anledning af den 17 Januari 1772. Af E.T.L. Under den Melodie: Helligste Jesu, Helligheds Kilde.

Ja! havde jeg min Trompet nu, Jeg skulde blæse ud Priis, Lov og Tak til Gud, Som frelset har;