? Uddrag fra Hiertelig Taksigelse til det Guddommelige Forsyn Over Vores Allernaadigste Konges og Herres Christian den Syvendes Frelse, i Anledning af den 17 Januari 1772. Af E.T.L. Under den Melodie: Helligste Jesu, Helligheds Kilde.

Var du i sær paa Kongens Slot; Du giorde alting saa, At alle prise maa Dit store Navn; Tak skee dig Gud! Lev, Konge, vel Med alle dine til Liv og Siel!