Uddrag fra Sandfærdig Liste paa de vigtige Mænd, som efter høyeste Ordre den 17de Januarii 1772 toeg Kongens Fiender, enhver i sær i Fængsel, og Deres Avangemens ved samme Leylighed.

Trykt og findes tilkiøbs hos A. F. Stein, boende i Skidenstrædet i No. 171.