Uddrag fra Om Dagen den syttende Januarii 1772. Ved T.R**. Efter Befalning trykt.

Blød er min Siel, og ei jeg kan end Fiender hade. Men skielve kan jeg, og hvor skielvede jeg tit!