Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Atter et stor Sindbillede paa Hr. Grævens Skiebne — og Hensigt, som beroede paa Skiebnen. Man kan giøre adskillige Udtydninger paa dette Skib, som baade viser hans forrige Ære — og tilkommende Skiebne, og tillige en Deel af hans Hensigter. Til den Ende, maa det ikke fortryde den gunstige Læser, at henlede ham paa adskillige Veie, for at ud-