Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

"Men Gud, som altid viser At være Fader for vor Land,