Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

I al Sandhed, uden at være den gode Struense for nær, kan man sige, at naar han i alting havde giort sit Vaaben saa talende, (at man saa skal sige), saa havde han ogsaa heri kundet vise sine fordømmelige Hensigter, og sit onde Forsæt, naar han i Steden for disse tvende Oliegrene havde sat tvende Qviste, enten af en Bøg, eller andet Træ, som har smidige Grene, for derved at vise, hvor got han meente os det.