Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

For hvor vidt den forrige Græv Struense har forskaffet vores Lande den gyldene Fred, eller ikke, er let at forstaae.