? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

8 Oliegreners Hentydning veed man at være Fredens Forkyndelse hos de Gamle.